Wat is I&P?

Innovatie & Prototyping is het vak op X11 waarin leerlingen technische problemen op creatieve wijze met moderne en oude technologie oplossen. Door gebruik te maken van 3D printers, lasersnijders, robotica en programmeren ontwikkelen de leerlingen zich tot creatieve probleem-oplossers die naar de technische problemen kijken vanuit een ontwerp-gedachte.

Deze technische problemen worden geanalyseerd, waarna er een plan gemaakt wordt om een prototype te maken. Dit prototype wordt gebruikt om feedback te verzamelen, waarna er een verbeterslag plaats moet vinden. De uiteindelijke resultaten worden deelbaar gemaakt door middel van een tutorial, bouwtekening of digitaal bestand. Er wordt daarbij vanuit de kerndoelen gewerkt, met behulp van Design Thinking.

In de praktijk betekent dit dat leerlingen werken vanuit een eigen idee of vanuit een thema, waarbij ze zelf ideeën bedenken en deze zo echt mogelijk proberen te maken. Je leert zelf ontdekken hoe een apparaat werkt, en op welke manier je dit kunt gebruiken om je idee in het echt te maken. Daarbij zijn er altijd dezelfde stappen: ontdekken, ontwerpen, maken en testen.

Leerlingen werken veel samen en proberen daarbij gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Het is soms best moeilijk om iets nieuws te bedenken en zelf te ontdekken hoe iets werkt, en daar helpt de docent I&P dan ook vooral bij. Bij het beoordelen wordt gekeken naar het proces en het product: de docent verwacht dat je altijd probeert om het beter te doen dan de vorige keer.